Pracownicze Plany Kapitałowe wyłączone spod reżimu prawa zamówień publicznych

Autor: Marta Pasztaleniec

Dodano: 31-12-2018

W Nowym Roku wchodzi w życie ustawa o pracowniczych planach kapitałowych, która rozszerza przesłankę wyłączenia stosowania ustawy PZP, gdyż od 1 stycznia 2019 r. prawa zamówień publicznych nie będzie się stosować nie tylko do umów z zakresu prawa pracy, ale także do umów o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi (PPK).

Przeczytaj cały artykuł
wstecz