Pracodawca administratorem danych w dokumentacji pracowniczej

Dodano: 16-07-2020
Publikator: Urząd Ochrony Danych Osobowych

Urząd Ochrony Danych Osobowych zamieścił na swojej stronie internetowej wyjaśnia dot. przetwarzania danych osobowych pracowników zawarte w dokumentacji pracowniczej. Jak podał UODO, administrator, przechowując dane w dokumentacji pracowniczej, nie musi prosić pracownika o zgodę na przetwarzanie jego danych. W takiej sytuacji podstawą przetwarzania danych zgromadzonych w aktach osobowych pracowników będzie obowiązek prawny pracodawcy.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz