PPK – ile właściwie mogę mieć tych planów?

Autor: Piotr Czublun

Dodano: 10-12-2018

Pracownicze plany kapitałowe, mimo, że dobrowolne dla pracownika, to jednocześnie są obowiązkowe dla pracodawcy. Zgodnie z harmonogramem przewidzianym w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych, pracodawcy zatrudniający określoną liczbę pracowników będą zobowiązani sukcesywnie do wdrażania pracowniczych planów kapitałowych.

Ustawę stosuje się odpowiednio do:

  1. podmiotów zatrudniających, które zatrudniają co najmniej 250 osób zatrudnionych według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. - od dnia 1 lipca 2019 r.,
  2. podmiotów zatrudniających, które zatrudniają co najmniej 50 osób zatrudnionych według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. - od dnia 1 stycznia 2020 r.,
  3. podmiotów zatrudniających, które zatrudniają co najmniej 20 osób zatrudnionych według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. - od dnia 1 lipca 2020 r.,
  4. pozostałych podmiotów zatrudniających - od dnia 1 stycznia 2021 r.
Przeczytaj cały artykuł
wstecz