Pozasądowe rozstrzyganie sporów konsumenckich

Autor: Mateusz Chmielnicki

Dodano: 29-12-2016
Kategorie :

W dniu 10 stycznia 2017 r. wejdzie w życie ustawa o pozasądowym rozstrzyganiu sporów konsumenckich. Ustawa ma na celu wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich. Zgodnie z ustawą, spory pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami będą mogły być rozstrzygane przez, alternatywne dla sądów powszechnych, sądy polubowne. Nowy, jednolity system objąć ma wszystkie zaistniałe na rynku unijnym spory wynikłe na tle zawieranych umów sprzedaży rzeczy lub świadczenia usług, także tych zawieranych przez internet.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz