Pośrednicy ubezpieczeniowi będą obowiązani rozpatrywać reklamacje

Autor: Agnieszka Wesołowska

Dodano: 19-01-2017

Projekt ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, który został opublikowany w grudniu 2016 r., poza wprowadzeniem do obrotu prawnego nowego aktu legislacyjnego zastępującego obecną ustawę o pośrednictwie ubezpieczeniowym, przewiduje również wprowadzenie zmian w trzech obowiązujących ustawach, tj. w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (ustawa o reklamacjach). Dziś chcielibyśmy przybliżyć Państwu nowelizację ostatniej z tych trzech ustaw.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz