Posłowie za przesunięciem daty wdrożenia CEPiK na 4 czerwca 2018 r.

Dodano: 30-11-2016

We wtorek (29 listopada 2016 r.) podczas 31. posiedzenia Sejmu RP posłowie wysłuchali sprawozdania Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii oraz Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw. Wszystkie kluby poselskie poparły zaproponowane zmiany.   

"Ten złożony i niezwykle skomplikowany system oddziałuje na wiele podmiotów, a najważniejsze spośród nich to starostwa powiatowe, policja, Główny Urząd Transportu Drogowego, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego, ośrodki szkolenia kierowców czy stacje kontroli pojazdów" - mówił poseł-sprawozdawca, Witold Czarnecki.

Projekt nowelizacji powstał przede wszystkich z konieczności przesunięcia terminu uruchomienia bazy CEPiK 2.0. Do tej pory obowiązywał termin 1 stycznia 2017 r. Jednak, audyt prac nad Ewidencją wykazał, że uruchomienie bazy w przyszłym roku związane jest z „dużym ryzykiem”. Także podczas przeprowadzania kontroli okazało się, że nie zostaną ukończone komponenty infrastruktury IT dla użytkowników systemu komunikujących się z bazą centralną, tj. starostw, ośrodków szkoleniowych kierowców, stacji kontroli pojazdów, policji. Zgodnie z projektem, uruchomienie bazy CEPiK nastąpi w dniu 4 czerwca 2018 r. 

Przeczytaj cały artykuł
wstecz