Posłowie pytają premiera o plany likwidacji Biura Rzecznika Finansowego

Dodano: 31-08-2020

Do Prezesa Rady Ministrów skierowana została interpelacja nr 9711 w sprawie planowanej likwidacji urzędu Rzecznika Finansowego. Zdaniem autora pisma pomysł przeniesienia tej instytucji jest sprzeczny z unijnym prawem.

W interpelacji poruszony został pomysł likwidacji Rzecznika Finansowego i przeniesienia jego obowiązków do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów razem z pracownikami. Budzi on obawy u autora pisma. W interpelacji wskazano na szerokie zadania i kompetencje RF oraz potrzebę istnienia takiej instytucji choćby ze względu na liczbę interwencji i wniosków napływających do Biura RF od konsumentów. Ponadto, w opinii autora interpelacji, funkcja Rzecznika Finansowego stanowi realizację prawa UE i europejskiego orzecznictwa, w tym dotyczącego dyrektywy 93/13 w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich.

„Obawiam się, że – z uwagi na niedofinansowanie, ogromną szczegółowość prawa konsumenckiego, a jednocześnie skomplikowaną materię prawa ubezpieczeniowego i finansowego – miejscy i powiatowi rzecznicy konsumentów mogą nie być w stanie wypełnić do końca luki powstałej po ewentualnej likwidacji instytucji Rzecznika Finansowego. Dlatego bardzo proszę Pana Premiera o ponowną analizę i odstąpienie od ewentualnej decyzji zmierzającej do likwidacji Rzecznika Finansowego”, podał autor interpelacji.

Ponadto, w interpelacji zawarto prośbę do Prezesa Rady Ministrów o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

  1. Z czego wynika decyzja o planowanej likwidacji Rzecznika Finansowego?
  2. Jakie zarzuty wobec działania tej instytucji ma Pan Premier?
  3. W jaki sposób zamierza się zapełnić lukę po ewentualnej likwidacji Rzecznika Finansowego?
  4. Ile osób starci pracę?
  5. Na jakich zasadach nastąpi włączenie Rzecznika Finansowego w struktury Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów?

Odpowiedzi można spodziewać się w II połowie września.

wstecz