Posiadacz obligacji GetBack otrzyma zwrot zainwestowanych środków

Dodano: 09-03-2020
Publikator: Rzecznik Finansowy

Wydany został pierwszy wyrok ws. powództwa wniesionego przez poszkodowanego posiadacza obligacji GetBack. Zgodnie z orzeczeniem powód ma otrzymać zwrot zainwestowanej kwoty, podał Rzecznik Finansowy, usatysfakcjonowany z rozstrzygnięcia.

Sąd Okręgowy w Poznaniu wydał wyrok w sprawie nabycia przez konsumenta obligacji spółki windykacyjnej GetBack S.A. za pośrednictwem Idea Banku. SO uznał sporną umowę za nieważną i nakazał zwrot zainwestowanej kwoty powodowi.

SO orzekł, że za szkodę w postaci utraty kapitału przez powoda odpowiadają dwa podmioty zaangażowane w proces dystrybucji obligacji: Polski Dom Maklerski S.A. (obecnie PMP) oraz Idea Bank S.A.

Z wyroku sądu zadowolony jest Rzecznik Finansowy.

- Mamy nadzieję, że kolejne sądy rozpatrujące spory związane z tego typu inwestycjami będą orzekały w podobny sposób. Tym bardziej, że stanowisko sądu w Poznaniu jest zbieżne z przedstawianym przez nas w tzw. istotnych poglądach - mówi Katarzyna Szwedo-Mackiewicz, zastępca dyrektora Wydziału Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego w biurze Rzecznika Finansowego.

RF w istotnych poglądach w tzw. sprawach GetBack podkreśla, że posiadacze obligacji GetBack niejednokrotnie zostali wprowadzeni w błąd przy zakupie papierów wartościowych. Rzecznik stoi na stanowisku, że poszkodowani mają prawo żądać unieważnienia umowy i naprawienia szkody w postaci zwrotu zainwestowanego kapitału i kosztów związanych z jego nabyciem.

Od kwietnia 2018 r. do końca 2019 r. trafiło do Rzecznika Finansowego ponad 800 wniosków o przeprowadzenie postępowania interwencyjnego od klientów GetBack. Próśb o wydanie istotnego poglądu było 44. W 18 sprawach został on już przedstawiony.

wstecz