Polisy komunikacyjne cypryjskiego ubezpieczyciela straciły ważność

Dodano: 17-09-2018
Publikator: Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych poinformowało o utracie licencji przez cypryjskie towarzystwo ubezpieczeń Olympic Insurance Co Ltd.

Organ Nadzoru na Cyprze 10 sierpnia 2018 r. powołał zarządcę tymczasowego w Olympic Insurance Co Ltd. Zgodnie z przepisami, decyzja ta powoduje utratę ważności, z dniem ogłoszenia decyzji organu nadzoru, tj. 17 sierpnia, wszystkich polis wystawionych do tej pory przez spółkę. Zakład ubezpieczeń prowadził także transgraniczną działalność w Bułgarii w formie oddziału. Wskutek utraty licencji na tym rynku ważność straciło ok. 200 tys. umów ubezpieczenia OC ppm., a wartość zobowiązań szacowana jest na 23 mln euro.

Cypr należy do Porozumienia Wielostronnego w ramach Systemu Zielonej Karty, a zatem obywatele tego kraju mogą swobodnie poruszać się na obszarze Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Andory, Serbii i Szwajcarii na podstawie polis wystawionych przez cypryjskich ubezpieczycieli. Teraz ochrona gwarantowana przez Olympic Insurance stała się nieważna.

W związku z tym PBUK przypomina o gwarancjach zapewnionych poszkodowanym przez klientów Olympic Insurance. Należą do nich:

  1. wypłata świadczeń w przypadku zdarzeń zaistniałych na terenie Polski, które wynikają z wypadków spowodowanych ruchem pojazdów zaopatrzonych w bułgarskie i cypryjskie tablice rejestracyjne, a ubezpieczonych dotychczas w ww. towarzystwie ubezpieczeń,
  2. możliwość dochodzenia roszczeń i wypłata świadczenia odszkodowawczego za pośrednictwem Organu Odszkodowawczego PBUK w przypadkach zdarzeń zaistniałych poza granicami kraju na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  3. pomoc w uzyskaniu potwierdzenia pokrycia ubezpieczeniowego oraz informacji co do sposobu dochodzenia roszczeń. 
wstecz