Podsumowanie wyroków sądowych 2017 r.

Dodano: 29-12-2017
Kategorie :

Rok 2017 obfitował w wiele wyroków sądowych dotyczących ubezpieczeń komunikacyjnych. Przypominamy wyroki, które wzbudziły zainteresowanie naszych czytelników.

W marcu Sąd Okręgowy w Łodzi orzekł w wyroku, że zakład ubezpieczeń nie musi zwrócić kosztów wynajmu pojazdu zastępczego przez poszkodowanego po wyższych stawkach. Według SO jeśli poszkodowana miała możliwość i złożono jej ofertę skorzystania z tańszych usług najmu pojazdu zastępczego, z których nie skorzystała, to nie może kosztami tej decyzji obciążać zakład ubezpieczeń.

Sąd Apelacyjny w Białymstoku w wyroku z dnia 6 kwietnia 2017 r. (sygn. akt I ACa 922/16) orzekł, że umowa ubezpieczenia zawarta przez osobę niebędącą właścicielem może być skuteczna, o ile ogólne warunki ubezpieczenia nie wyłączają możliwości ubezpieczenia mienia niestanowiącego własności ubezpieczającego, lecz pozostającego w jego posiadaniu, a brak jest podstaw do przyjęcia, że ubezpieczający tę okoliczność zataił.

Natomiast Sąd Okręgowy w Częstochowie w wyroku z dnia 21 czerwca 2017 r. (sygn. akt VI Ca 373/17) orzekł, że pojazd pozostawiony w warsztacie samochodowym jest wyłączony z ruchu, co oznacza, iż odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych nie obejmuje szkód spowodowanych przez ten pojazd.

Z kolei Sąd Okręgowy w Sieradzu w wyroku z dnia 27 września 2017 r. (sygn. akt I Ca 340/17) orzekł, że ubezpieczyciel ponosi pełne koszty wynajęcia pojazdu zastępczego, w sytuacji, gdy poszkodowany w kolizji samochodowej nie posiada środków na naprawę auta, a postępowanie likwidacyjne przedłuża się z winy zakładu ubezpieczeń.

Sąd Apelacyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 2 listopada 2017 r. (sygn. akt I ACa 522/17) orzekł, że za szkodę wyrządzoną przez agenta ubezpieczeniowego w związku z wykonywaniem czynności agencyjnych odpowiada zakład ubezpieczeń, na rzecz którego agent ubezpieczeniowy działa.

Sytuacja na rynku ubezpieczeniowym dynamicznie się rozwija. Redakcja beinsured.pl każdego dnia przygotowuje newsletter dla naszych użytkowników. Zachęcamy również do śledzenia naszego kanału na Youtube, gdzie w grudniu rozpoczęliśmy pracę nad nowym projektem #BeInObiektywnie❗ 

wstecz