Podsumowanie roku z Unum

Dodano: 09-01-2020

„Branża konsekwentnie realizuje swoją misję otaczając ochroną coraz więcej klientów, a także wspierając rozwój polskiej gospodarki. Według danych Polskiej Izby Ubezpieczeń, sektor ubezpieczeń życiowych wypłacił Polakom w najtrudniejszych momentach ich życia 14,2 mld zł w ostatnich 3 kwartałach 2019 r.” – mówi Aneta Podyma-Milczarek, Prezes Zarządu Unum Życie TUiR S.A. Co jeszcze wydarzyło się w 2019 i jakie oczekiwania z 2020 r. wiąże Unum?

Jaki był 2019 r. dla branży ubezpieczeniowej?

Branża konsekwentnie realizuje swoją misję otaczając ochroną coraz więcej klientów, a także wspierając rozwój polskiej gospodarki. Według danych Polskiej Izby Ubezpieczeń, sektor ubezpieczeń życiowych wypłacił Polakom w najtrudniejszych momentach ich życia 14,2 mld zł w ostatnich 3 kwartałach 2019 r. W ubezpieczeniach życiowych dostrzegamy skłonność do zakupu produktów czysto ochronnych, co naturalnie eliminuje z rynku produkty, które niejednokrotnie odbiegały od faktycznych potrzeb klientów. Branża silnie wspiera polską gospodarkę, w 3 kwartałach 2019 roku zainwestowała długoterminowo w akcje spółek z GPW i inne papiery o zmiennej kwocie dochodu aż 15 mld zł. Aktywa ubezpieczycieli o wartości 67 mld zł wspierają gospodarkę i finanse publiczne poprzez krajowe obligacje i inne papiery o stałej kwocie dochodu. Do budżetu państwa odprowadziliśmy łącznie 1 mld zł podatku.

W mijającym roku skupiliśmy się również na naszym wpływie na klimat i zarzadzaniu ryzykiem w obliczu zmian klimatycznych. Wyróżniony Złotym Spinaczem raport klimatyczny i kampania #niezaklinaj Polskiej Izby Ubezpieczeń ma na celu uświadomić nam wszystkim, że jeśli Polska nie wdroży spójnej polityki zarządzania ryzykiem, może spowodować to większe straty w sytuacji anomalii pogodowych charakterystycznych dla zmian klimatu. Współpraca całego rynku i alarmowanie o ewentualnych zagrożeniach jest wyrazem troski ubezpieczycieli o klientów i ich bezpieczeństwo oraz odpowiedzialnym zaangażowaniem całej branży w obliczu nowych ryzyk.

Jak ten rok zapisze się w historii Unum?

Dla Unum to był pierwszy rok pod nową marką. Rok intensywnej pracy na rzecz wielu usprawnień i udoskonaleń: powiększyliśmy nasz zespół o robota, który rejestruje zgłoszenia o wypłatę świadczeń z ubezpieczeń grupowych, wprowadziliśmy online’owe rozwiązania dla klientów objętych ubezpieczeniami grupowymi, naszych agentów wyposażyliśmy w urządzenia i systemy do sprzedaży zdalnej, realizowaliśmy nieprzerwanie naszą kampanię edukacyjną i wizerunkową w Internecie, a to wszystko odbywało się jednocześnie z migracją naszych środowisk IT do systemów nowego właściciela. To było niezwykle ambitne przedsięwzięcie i udało się bezbłędnie dzięki naszych wspaniałym, zaangażowanym i profesjonalnym pracownikom, którym serdecznie dziękuję.

Oprócz kilkudziesięciu toczących się wewnątrz projektów ani na chwilę nie straciliśmy z oczu tych, którzy są  dla nas najważniejsi: naszych klientów. To dla nich wprowadzaliśmy do oferty nowy produkt chroniący na wypadek zachorowania na nowotwór, przeprowadziliśmy szereg spotkań edukacyjnych na temat nowych możliwości zapobiegania nowotworom, a także sprawdziliśmy, jak naszym klientom się z nami współpracuje. Po raz kolejny klienci przyznali nam wysokie oceny, dzięki czemu możemy z dumą nosić tytuł Firmy Przyjaznej Klientowi.

Uznanie i docenienie naszych wysiłków motywuje, szczególnie gdy otrzymuje się je od ludzi, z którymi się pracuje. Nasi pracownicy i współpracownicy również mieli okazję wyrazić swoje zdanie na temat nas jako pracodawcy. 99% osób wzięło udział w naszej ankiecie zaangażowania, a jej wyniki pokazały, że tworzymy wspólnie miejsce, w którym czujemy się dobrze, z którym wiążemy przyszłość i w którym chce się chcieć! Kincentric na podstawie wyników ankiety przyznał nam tytuł Najlepszego Pracodawcy 2019 roku, który jest niezwykle bliski naszemu sercu, bo to przecież głos naszych ludzi.

Ten tytuł potwierdziły też dwie niezależne instytucje: Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami i Gazeta Finansowa przyznając nam wyróżnienia w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Z dumą nosimy również przyznany w ubiegłym roku na 2 lata tytuł Super Etycznej Firmy, potwierdzający naszą uczciwość, zaangażowanie i odpowiedzialność.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz