Podsumowanie II dnia IX Kongresu Bancassurance – branża goni króliczka legislacyjnego zamiast rozwijać biznes

Dodano: 08-10-2017

W piątek (6 października 2017 r.) zakończył się IX Kongres Bancassurance. II dzień Kongresu skupiony był wokół zmian legislacyjnych i sprawozdań przedstawicieli organów nadzorczych i resortów z przebiegu prac nad nowymi regulacjami.

II dzień Kongresu rozpoczął się od wystąpienia Piotra Radziszewskiego, Naczelnika Wydziału Sektora Ubezpieczeń w Ministerstwie Finansów. Dyrektor przedstawił najważniejsze regulacje zawarte w nowej ustawie o dystrybucji ubezpieczeń. Wyjaśnił, że cześć przepisów dot. konfliktu interesu zacznie obowiązywać wcześniej, tj. od 3 stycznia 2018 r. Po jego wystąpieniu pojawiło się kilka pytań z sali. Wśród nich znalazło się również dot. momentu przeprowadzenia analizy potrzeb w ubezpieczeniach grupowych. Dyrektor Radziszewski podkreślił, że ustawa literalnie wskazuje, że analizę potrzeb przeprowadza się przed przystąpieniem do umowy ubezpieczenia, bez wyjaśnienia czy obowiązek ten powinien być stosowany wobec ubezpieczonych.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz