Podmioty rynku ubezpieczeniowego: ERGO HESTIA

Dodano: 04-08-2016
Kategorie :

ERGO HESTIA jest obecna na polskim rynku od 1990 r. Funkcjonuje w ramach dwóch spółek: Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA (STU ERGO HESTIA SA) oraz Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia SA (STUnŻ ERGO Hestia SA).

STU ERGO HESTIA SA otrzymała zgodę na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w dziale II, gr. 1-18 w dniu 29 grudnia 1990 r. W przypadku spółki majątkowej zgoda ta została wydana w dniu 28 stycznia 1997 r., na jej mocy zakład ubezpieczeń może prowadzić działalność ubezpieczeniową w dziale I, gr. 1-5.

Wiodącą spółką Grupy Ergo Hestia jest Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA – drugi pod względem wysokości zebranej składki ubezpieczeniowej brutto ubezpieczyciel majątkowy w Polsce. Ergo Hestia jest największą firmą ubezpieczeniową spośród powstałych w warunkach gospodarki wolnorynkowej w Polsce, czyli po 1989 roku. Swoją pierwszą polisę wystawiła w 1991 roku.

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA w pierwszym półroczu 2015 roku zebrało 1,806 mld zł składki przypisanej brutto – czyli o 4,8 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2014 r. Zysk netto firmy wyniósł od stycznia do końca czerwca 2015 r. 26,91 mln zł (dynamika 26,4 proc.), a wynik techniczny w tym okresie sięgnął 8,92 mln zł (dynamika 10,7 proc.).

Ubezpieczenia na życie, indywidualne i grupowe, to domena drugiej spółki ubezpieczeniowej działającej pod marką ERGO Hestii. Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia SA powstało w 1997 roku. Jest w pierwszej dziesiątce na rynku ubezpieczeń życiowych w Polsce.

STU na Życie ERGO Hestia oferuje: innowacyjne programy oszczędnościowe (Hybrydowy Program Ubezpieczeniowo-Inwestycyjny Duo Benefit, Hybrydowy Program Ubezpieczeniowo-Inwestycyjny Grand Duo, Program Ubezpieczeniowo-Oszczędnościowy Eventus Duo), skuteczną ochronę ubezpieczeniową życia klientów indywidualnych (Duo Protect, Aspira lub Altima), programy ochrony grupowej dla przedsiębiorstw, dopasowane do specyfiki danej branży, stylu życia grupy pracowników, wykonujących określony zawód.

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia SA zebrało w 2015 r. 831,73 mln zł składki przypisanej brutto. Zysk netto spółki wyniósł 15,89 mln zł (dynamika 149,7 proc.), a wynik techniczny zamknął się na poziomie 19,01 mln zł (dynamika 164,2 proc.).

Członkowie Zarządu obu spółek Ergo Hestia SA to: Piotr Maria Śliwicki (Prezes Zarządu), Grzegorz Szatkowski (Wiceprezes Zarządu), Małgorzata Makulska (Wiceprezes Zarządu), Adam Roman (Członek Zarządu).

wstecz