Podmioty rynku ubezpieczeniowego: CARDIF

Dodano: 29-07-2016
Kategorie :

Firma BNP Paribas Cardif wchodzi w skład międzynarodowej grupy finansowej BNP Paribas. Powstała we Francji w 1973 roku. Obecnie działa w 36 krajach świata: w Europie, na Bliskim Wschodzie, w Afryce, Azji i Ameryce Łacińskiej. W 2015 roku BNP Paribas Cardif uzyskał przypis składki brutto w wysokości 28 mld €. 

W Polsce występuje jako Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A. i Cardif Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce.

TUnŻ CARDIF POLSKA S.A. otrzymał zgodę od KNF na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w dziale I, gr. 1-5 w dniu 22 stycznia 1998 r.

Zakład ubezpieczeń jako pierwszy na polskim rynku wprowadził ubezpieczenie GAP i ubezpieczenie z tytułu utraty pracy. Działa głównie w sektorze bancassurance.

W skład zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A. wchodzą Leszek Jan Skop i Pascal Perrier, pełniący funkcje członków zarządu.

Towarzystwo jako swoje atuty wymienia: bycie ekspertem bancassurance, unikalne know-how, indywidualne podejście, silną i stabilną pozycję finansową.

wstecz