Podmioty rynku ubezpieczeniowego: AEGON

Dodano: 22-07-2016

Aegon jest jedną z czołowych firm na świecie oferujących ubezpieczenia na życie, programy emerytalne i usługi z zakresu zarządzania aktywami.

Historia Aegon rozpoczęła się ponad 170 lat temu, jednak Grupa Aegon w obecnym kształcie powstała w 1983 roku w wyniku połączenia dwóch holenderskich firm ubezpieczeniowych: AGO i Ennia. Obecnie Aegon jest jedną z 10 największych firm ubezpieczeniowych na świecie. Oferuje ubezpieczenia na życie, produkty emerytalne i inwestycyjne. Grupa działa również w segmencie ubezpieczeń wypadkowych, uzupełniających ubezpieczeń zdrowotnych oraz ubezpieczeń majątkowych. Prowadzi także ograniczoną działalność bankową.

Aegon działa w ponad 20 krajach w Europie, Azji i obu Amerykach. Główne globalne marki należące do Grupy to Aegon i Transamerica, a także Aegon Asset Management, Blue Square Re i Transamerica Ventures. Na koniec 2015 roku Aegon zarządzał portfelem inwestycji własnych oraz klientów wartym około 707 mld euro.

Na polskim rynku ubezpieczyciel jest obecny od 1999 r. Zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej otrzymał od KNF w dniu 24 grudnia 1999 r. Funkcjonuje w ramach działu I – ubezpieczenia na życie, w zakresie grup: 1-5. W 2005 r. przyjęli nazwę Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna (Aegon TU na Życie S.A.).

Grupa kapitałowa Aegon w Polsce obejmuje cztery podmioty. Są to:

  • Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. – zajmuje się tworzeniem długoterminowych programów inwestycyjno-oszczędnościowych w ramach umowy ubezpieczenia na życie,
  • Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. - zarządza Aegon Otwartym Funduszem Emerytalnym w ramach III filaru systemu ubezpieczeń społecznych, do którego należy prawie 1 mln osób,
  • Aegon Ubezpieczenia Majątkowe (AEGON Magyarország Általános Biztosító Spółka Akcyjna Oddział w Polsce) - oferuje ubezpieczenia mienia,
  • Aegon Services Sp. z o.o. – odpowiedzialne za rozwój, wsparcie i koordynację sieci sprzedaży.

Do władz grupy Aegon należą:

  • Aegon TU na Życie S.A.: Michał Biedzki (Prezes Zarządu), Anna Sadkowska, Michael Müller, Jan Zimowicz (Członkowie Zarządu);
  • Aegon PTE S.A.: Rafał Markiewicz (Prezes Zarządu), Dorota Dziugiełł, Roman Danielak (Członkowie Zarządu)

W zakresie reasekuracji firma współpracuje z SIRIUS RE (spółka majątkowa), Swiss Re i RGA (spółka życiowa). 

W 2015 r. spółka Aegon TUnŻ S.A. wypracowała składkę brutto na poziomie 782 500 tys. zł. Natomiast odnotowała ujemny wynik techniczny – 54 901 tys. zł. Wynik finansowy brutto spółki wyniósł w 2015 r. – 64 019 tys. zł.

wstecz