Podkomisja stała ds. instytucji finansowych przyjęła projekt ustawy o dystrybucji ubezpieczeń

Dodano: 13-10-2017

Podkomisja stała ds. instytucji finansowych, pod przewodnictwem posła Janusza Szewczak przyjęła projekt ustawy o dystrybucji ubezpieczeń podczas posiedzenia w dniu 12 października 2017 r.

W trakcie prac dyskutowano przede wszystkim nad poprawkami redakcyjnymi zgłaszanymi przez Biuro Legislacyjne. Z kolei propozycje zgłaszane przez przedstawicieli organizacji branżowych lub organów nadzoru były w większości odrzucane lub kierowane do dalszych prac w komisji.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz