PKO wprowadza udogodnienia dla poszkodowanych w nawałnicach klientów banku posiadających ubezpieczenie nieruchomości

Dodano: 22-08-2017

PKO Bank Polski poinformował, że osoby poszkodowane podczas nawałnic, które posiadają pożyczkę lub kredyt hipoteczny albo gotówkowy w banku, nie będą musiały go spłacać przez 12 miesięcy. Ponadto, jeśli posiadają ubezpieczenie nieruchomości do kredytów hipotecznych oraz cesję na rzecz banku, przy odszkodowaniu do 5 tys. zł ubezpieczyciel przekazuje środki na naprawę szkody bezpośrednio poszkodowanym.

– Ogrom zniszczeń, który dotknął mieszkańców wielu regionów Polski nie może pozostawić nas obojętnymi. Mamy nadzieję, że nasza propozycja, w tym czasowe zawieszenie w spłacie posiadanych kredytów nawet na 12 miesięcy, będzie dla naszych klientów poszkodowanych w nawałnicach dodatkowym wsparciem – mówi Szymon Wałach, dyrektor pionu klienta detalicznego PKO Banku Polskiego.

PKO wprowadził m.in. szybką ścieżkę wnioskowania o wypłatę odszkodowania ubezpieczonych nieruchomości: bank odstępuje od udzielania każdorazowo zgód na wypłatę odszkodowań i udziela zgody na samodzielne wypłaty odszkodowań przez ubezpieczycieli, z którymi ma zawarte umowy o współpracę tj. PKO Towarzystwo Ubezpieczeń SA oraz PZU Towarzystwo Ubezpieczeń SA. Dodatkowo w przypadku pozostałych zakładów ubezpieczeń, których polisy majątkowe zabezpieczają udzielone kredyty hipoteczne, bank również wyraża zgodę na wypłatę odszkodowania bezpośrednio poszkodowanym.

wstecz