PKO Ubezpieczenia ma ponad milion klientów

Dodano: 22-05-2017

Jak podało PKO Ubezpieczenia, liczba klientów obu spółek zakładu ubezpieczeń przekroczyła milion osób. Na koniec 2016 r. towarzystwo w sumie odnotowało 1 265,7 mln zł przypisu składki.

PKO Ubezpieczenia otrzymało zgodę na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej od KNF w marcu 2015 r. Jednak sprzedaż ubezpieczeń rozpoczęło w styczniu 2016 r. Od początku prowadzenia działalności operacyjnej zakład ubezpieczeń na życie uzyskał 680 tys. klientów, a towarzystwo majątkowe 420 tys. ubezpieczonych.   

- W lutym br. spółka majątkowa osiągnęła próg rentowności i obecnie odnotowuje dodatni wynik finansowy netto. To duże i mobilizujące osiągnięcie. Pracujemy nad rozwojem oferty ubezpieczeń majątkowych i dalszym doskonaleniem procesów obsługi klientów. Ma to istotne znaczenie dla klientów w postrzeganiu wartości produktów ubezpieczeniowych. Ważny jest sprawny proces wypłaty świadczeń. Obecnie ponad połowa wszystkich szkód majątkowych w PKO Ubezpieczenia jest rozpatrywana w tzw. „szybkiej ścieżce”, bez angażowania klienta w spotkania z rzeczoznawcą, w oparciu o telefoniczny kontakt – mówi Sławomir Łopalewski, prezes obu spółek ubezpieczeniowych.

W 2016 roku PKO Ubezpieczenia zebrało łącznie 1 265,7 mln zł składki przypisanej, z czego PKO Życie: 900,6 mln zł, a PKO TU: 365,7 mln zł. Daje to towarzystwu 12 proc. udział w rynku bancassurance. W I kwartale 2017 roku towarzystwo ubezpieczeń na życie odnotowało wzrost liczby sprzedanych polis o 21 proc. względem analogicznego okresu 2016 r. Z kolei wypłaty odszkodowań w spółce życiowej PKO Ubezpieczenia wyniosły blisko 7 mln zł w okresie od stycznia do marca 2017 r., podczas gdy za IV kwartały 2016 r. wskaźnik ten uplasował się na poziomie 54,7 mln zł. Natomiast w spółce majątkowej koszty z tytułu wypłat odszkodowań stanowiły nieco ponad 2 mln zł.

Oferta PKO Ubezpieczenia jest dostępna w placówkach banku oraz serwisie on-line PKO Banku Polskiego. Sprzedażą ubezpieczeń zajmuje się 16 tys. doradców banku.

– Celem Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego jest oferowanie usług, które w pełni zaspokoją potrzeby każdego gospodarstwa domowego w zakresie obsługi finansowej. Rozwój ekonomiczny naszego społeczeństwa wpływa na wzrost popytu na produkty ubezpieczeniowe, które zaraz po bankowych, należą do najbardziej popularnych i poszukiwanych. Efektem tych zmian jest rosnąca rola ubezpieczeń i bankowości ubezpieczeniowej w usługach finansowych. Sukcesywnie wzrastająca liczba klientów i dobre wyniki spółek ubezpieczeniowych PKO potwierdzają, że ich oferta trafia w oczekiwania i zyskuje zaufanie na rynku - mówi Jan Emeryk Rościszewski, wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego, nadzorujący Obszar Rynku Detalicznego.

wstecz