PIU sprawdziła czy Polacy mają świadomość zagrożeń meteorologicznych

Dodano: 30-07-2019
Publikator: Polska Izba Ubezpieczeń

Z najnowszych badań PIU wynika, że prawie 80% mieszkańców terenów szczególnie narażonych na żywioły uważa, że ich miejsce zamieszkania jest bezpieczne. Ponadto, jedna trzecia badanych uważa, że ubezpieczenia od skutków żywiołów są zbędne, ze względu na niskie zagrożenie.

Z kolei 66% badanych zamieszkujących w regionach szczególnie narażonych na powodzie, uważa, że prawdopodobieństwo powodzi w ich najbliższej okolicy w ciągu najbliższych 12 miesięcy jest małe lub bardzo małe. Takie przeświadczenie przekłada się na podejście do ubezpieczeń. Ponad 30% posiadaczy ubezpieczeń mieszkań deklaruje, że nie wykupuje polis chroniących przed silnym wiatrem. 27% nie posiada ochrony przed przepięciami, które powodują szkody w AGD i RTV. Jedna czwarta rezygnuje z ubezpieczenia od powodzi. Równocześnie aż 80% ankietowanych stwierdza, że nie byłoby w stanie z własnych pieniędzy odbudować zniszczonej nieruchomości lub kupić w podobnym standardzie.

Po środki na zlikwidowanie szkody spowodowanej żywiołem, większość respondentów zwróciłoby się do władz samorządowych, państwa lub rodziny. Mniej niż 50% ankietowanych zwróciłoby się do ubezpieczyciela.

PIU w ramach akcji #niezaklinaj chce edukować i uświadamiać, jakie są konsekwencje gwałtownych zmian pogody. Nie ma możliwości uniknięcia katastrof naturalnych, ale można zmniejszyć ich konsekwencje.

wstecz