PIU: seminarium dotyczące ustawy o rozpatrywaniu reklamacji

Dodano: 12-07-2017

W dniu 29 czerwca 2017 r. odbyło się seminarium pt. „Rok stosowania Ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i Rzeczniku Finansowym z dnia 5 sierpnia 2015 r. – uwagi w przedmiocie skutków regulacji oraz kluczowych wyzwań dla zakładów ubezpieczeń z prawnego punktu widzenia”. Wydarzenie zorganizowała Polska Izba Ubezpieczeń. W spotkaniu wzięło udział ponad 70 gości. Seminarium przeznaczone było w szczególności dla menedżerów zakładów ubezpieczeń, odpowiedzialnych za proces obsługi reklamacji.

Seminarium otworzył Andrzej Maciążek, wiceprezes zarządu PIU oraz Dorota M. Fal, doradca zarządu PIU. Podczas spotkania uczestnicy analizowali zapisy ustawy oraz merytoryczne i statystyczne podejście do wpływających do zakładów ubezpieczeń wniosków o rozpatrzenie reklamacji. Przeanalizowano również wyroki związane z reklamacjami. Mec. Łukasz Wilma przedstawił analizę merytoryczną skutków regulacji oraz kluczowych wyzwań dla zakładów ubezpieczeń, a następnie Wojciech Brewczyński, kierownik Departamentu Strategii Likwidacji Szkód/Wydział Skarg Warty, zaprezentował przegląd najważniejszych statystyk w obszarze skarg i reklamacji.

Kończąca seminarium dyskusja pokazała, że problem reklamacji jest bardzo istotny dla branży i powinien być monitorowany.

wstecz