PIU podsumowała konsultacje dot. PEPP

Dodano: 06-03-2020
Publikator: Polska Izba Ubezpieczeń

EIOPA zakończyła konsultacje ws. ogólnoeuropejskiego produktu emerytalnego (PEPP). W prace Urzędu zaangażowała się Polska Izba Ubezpieczeń. Na blogu PIU reprezentant polskiego rynku – Piotr Wrzesińki podsumował efekt konsultacji.

„Konsultacje dotyczące PEPP to intensywne kilka tygodni pracy. Przede wszystkim braliśmy udział w spotkaniach Panelu Ekspertów ds. PEPP powołanego przez EIOPA. Panel służy wsparciu europejskiego organu nadzoru w wypracowaniu propozycji aktów wykonawczych do rozporządzenia PEPP. Pracowaliśmy też z Insurance Europe konsultując i przygotowując stanowisko europejskiego rynku ubezpieczeń. Zgłaszaliśmy też uwagi bezpośrednio do EIOPA”, napisał Piotr Wrzesiński na blogu PIU.

W ramach konsultacji dużo uwagi poświęcono dokumentom informacyjnym, kosztom, prezentacji ryzyka, sprawozdawczości nadzorczej i interwencji produktowej EIOPA.

W kwestii kosztów EIOPA zaproponowała, aby maksymalny ich poziom wynosił 1%. Propozycja ta stanowiła ukłon w stronę organizacji konsumenckich. Jednak na takie rozwiązanie nie chcieli zgodzić się ubezpieczyciele, w tym PIU. Zaproponowali oni, aby z tego limitu wykluczyć koszty ochrony ubezpieczeniowej i gwarancji.

„Głównym argumentem za takim wyłączeniem było zapewnienie równych zasad oferowania PEPP przez różnych dostawców. Należy podkreślić, że ochrona ubezpieczeniowa jest jednym z najistotniejszych elementów wyróżniających umowy ubezpieczenia od innych produktów finansowych o charakterze oszczędnościowym i stanowi znaczną wartość dodaną dla klientów”, podkreślił Wrzesiński.

PIU zdecydowanie też zaoponowała propozycję EIOPA, zgodnie z którą dostawcy PEPP mieliby zapewniać klientom zabezpieczenie przed skutkami inflacji. Polski przedstawiciel podniósł tu argument, że w styczniu 2020 r. inflacja w Polsce wyniosła 4,4%. W praktyce żaden ubezpieczyciel nie jest w stanie zaoferować gwarancji na tak wysokim poziomie.

Podczas konsultacji PIU krytycznie odniosła się do obowiązków informacyjnych zawartych w przepisach. Są one różne pod kątem form, jakie będzie przybierać PEPP, co może przełożyć się na konkurencyjność między podmiotami oferującymi PEPP. PIU podniosło też problem zbyt dużej liczby nałożonych wymogów informacyjnych. Dla przykładu firmy, które będą sprzedawać te produkty online, muszą przekazać więcej niż 158 informacji na etapie przed zawarciem umowy.

PIU podczas konsultacji wskazało też na trudności związane z przygotowywaniem PEPP Benefit Statement, czyli dokumentu zawierającego informację o świadczeniach z PEPP, który cyklicznie będzie trafiał do klienta. Trudność stanowią zawarte tu założenia, że ma on być tworzony w oparciu o realne wyniki dla danego klienta.

„Konsultacje EIOPA miały bardzo szeroki i skomplikowany zakres zagadnień. Patrząc na uwagi dyskutowane w Panelu Ekspertów EIOPA, jak i na forum Insurance Europe dokończenie prac nad PEPP będzie wymagało jeszcze ogromnego nakładu pracy. Dodatkową trudnością, podobnie jak było przy PRIIPs, jest to, że projekt PEPP musi uwzględnić wiele zagadnień technicznych, regulujących wiele kwestii pomiędzy poszczególnymi krajami członkowskimi w ramach jednego produktu. Biorąc pod uwagę, że EIOPA ma czas do 15 sierpnia br. na przekazanie do Komisji Europejskiej projektów aktów wykonawczych do rozporządzenia PEPP, zadanie staje się jeszcze bardziej ambitne. A to od rozwiązań przyjętych na poziomie drugim zależy przede wszystkim, czy projekt PEPP będzie sukcesem i pomoże zmniejszyć lukę emerytalną, czy będzie kolejną, europejską ideą, której jednak nie udało się zrealizować”, podsumował ekspert PIU.

wstecz