PIU opublikowała rekomendacje dotyczące oceny ryzyka w ubezpieczeniach należności

Dodano: 31-01-2019
Publikator: Polska Izba Ubezpieczeń

Minimalne Wymogi Informacyjne przy ocenie ryzyka w ubezpieczeniach należności, zwane dalej „Minimalnymi Wymogami Informacyjnymi” zostały opracowane przez Podkomisję ds. Ubezpieczeń Należności Polskiej Izby Ubezpieczeń i przyjęte przez zarząd PIU uchwałą z dnia 18 stycznia 2019 r.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz