PIU: będą zmiany dot. AML i CTF. W propozycjach m.in. rozszerzenie obowiązków na inne pośredników i inne obszary ubezpieczeń

Dodano: 12-11-2020
Publikator: Polska Izba Ubezpieczeń

Polska Izba Ubezpieczeń na swoim blogu informuje o toczonej na poziomie Unii Europejskiej ocenie ryzyka w zakresie zagrożeń związanych z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Komisja Europejska planuje kolejne regulacje w tym obszarze.

Jak podało PIU, KE rozważa, aby nowe przepisy dot. zapobiegania praniu brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu tym razem zostały wprowadzone wprost do jurysdykcji krajów członkowskich, czyli w formie rozporządzenia. Już znane są pierwsze propozycje zmian, m.in. rozszerzenia AML na inne podmioty ubezpieczeniowe czy ustanowienia nowej instytucji nadzorującej ten obszar.  

Po pierwsze w ramach prowadzonej przez KE oceny ryzyka dot. zagrożeń związanych z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) opublikował raport i opinię na temat przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. Zaleca w nim, aby Komisja rozważyła rozszerzenie zakresu regulacji UE w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy na „niektórych lub wszystkich” ubezpieczycieli innych niż na życie i na pośredników. 

„Ubezpieczyciele majątkowi i pośrednicy ubezpieczeniowi majątkowi nie są podmiotami zobowiązanymi na mocy AMLD ani w zakresie Zaleceń FATF. W niektórych państwach członkowskich podlegają one jednak przepisom dotyczącym przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu ze względu na ich ekspozycję na ryzyko prania pieniędzy i finansowania terroryzmu”, podano w raporcie.

Stanowisko EBA spotkało się ze sprzeciwem ze strony branży. Propozycji tej nie popiera także Polska Izba Ubezpieczeń, która weźmie udział w ocenie KE na początku 2021 r.

KE chce także, aby w nowych przepisach uwzględniono powołanie nowego organu odpowiedzialnego za przestrzeganie przepisów AML - Europejskiego Organu Nadzoru (ESA). Byłby on odpowiedzialny za bezpośredni nadzór nad najbardziej ryzykownymi instytucjami, szczególnie pod kątem poziomu ryzyka rezydualnego, czyli ryzyka w kontekście mechanizmów kontrolnych przedsiębiorstwa. Pod nadzór ESA mogłyby też trafić podmioty z sektora ubezpieczeniowego, spełniające kryteria oparte na ryzyku.

W planach KE jest też harmonizacji przepisów dotyczących umożliwienia korzystania z identyfikacji cyfrowej do zdalnej identyfikacji i weryfikacji tożsamości klienta, a także do zdalnego nawiązywania relacji biznesowych.

Tagi: piu
wstecz