PIM wnosi do UOKiK o wszczęcie postępowania. Podejrzewa stosowanie nieuczciwych praktyk przy likwidacji szkód

Dodano: 05-01-2017
Publikator: Polska Izba Motoryzacji

Polska Izba Motoryzacji wystosowała do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wniosek o wszczęcie postępowania wyjaśniającego w związku z podejrzeniem stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz