PIDiPO przeciwna wprowadzaniu odrębnych regulacji dotyczących branży doradztwa odszkodowawczego

Dodano: 18-07-2018
Publikator: Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych

Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych przekazała do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Ustawodawczej swoje stanowisko w przedmiocie projektu ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz