PE popiera ratyfikację Protokołu zmieniającego Konwencję nr 108

Dodano: 15-03-2019
Publikator: Urząd Ochrony Danych Osobowych

Parlament Europejski opowiedział się za ratyfikacją przez kraje członkowskie Protokołu zmieniającego Konwencję nr 108 o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych, sporządzonego w Strasburgu dnia 28 stycznia 1981 r.

Proponowane przez Radę Europy zmiany są w pełni zgodne z unijnymi regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Wychodzą one naprzeciw wyzwaniom, jakie ochrona danych napotyka w „erze cyfrowej” w związku z szybkim rozwojem technik informatycznych. W wymiarze praktycznym zmieniona konwencja ułatwi m.in.: bezpieczną wymianę danych osobowych między państwami, które do niej przystąpią.

Przypomnieć przy tym warto, że Konwencja Rady Europy o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych (zwana również Konwencją 108) jest pierwszym traktatem międzynarodowym dotyczącym prawa jednostek do ochrony informacji ich dotyczących.

Wspomniany Protokół zmieniający Konwencję 108 wprowadza do niej liczne modyfikacje. Zmiany te są na tyle istotne, że nową wersję traktatu eksperci w dziedzinie ochrony danych nazywają Konwencją 108+.

Parlament Europejski dał zielone światło dla szybkiej ratyfikacji Protokołu zmieniającego Konwencję 108. Powinien to być dodatkowy impuls dla polskich władz do szybkiego wdrożenia zmienionej Konwencji do naszego porządku prawnego. 

Prezes UODO podkreśla konieczność wdrożenia proponowanych zmian Konwencji 108 do polskiego porządku prawnego.

wstecz