PBUK: nieużytkowany pojazd musi być ubezpieczony

Dodano: 28-08-2019
Publikator: ​Polskie Buro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Polskie Buro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych w informacji prasowej porusza kwestię ubezpieczenia pojazdów, które są niezdolne do jazdy.

Pytanie prejudycjalne w tym zakresie zostały skierowane niedawno do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przez Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim. Czytaj więcej: TSUE rozstrzygnie kwestię obowiązku ubezpieczenia porzuconych pojazdów przez władze samorządowe

Jak informuje PBUK, wcześniej podobne zapytania zgłosił do TSUE Portugalski Sąd Najwyższy. Nabrał on wątpliwości, czy zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych jest obowiązkowe, gdy pojazd - w związku z decyzją jego właściciela, który nie ma już zamiaru go użytkować - pozostaje zaparkowany na terenie prywatnym.

- W obu sprawach mamy do czynienia z koniecznością ustalenia, jakie, w świetle dyrektywy komunikacyjnej, winny być spełnione kryteria podlegania obowiązkowi ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu mechanicznego w sytuacji, gdy taki pojazd znajduje się poza drogą publiczną, na prywatnym terenie, i posiadacz nie ma zamiaru jego dalszego użytkowania - wyjaśnia Mariusz Wichtowski, prezes zarządu PBUK.

TSUE, udzielając odpowiedzi na pytanie Portugalskiego Sądu Najwyższego, wskazał, że zgodnie z unijną dyrektywą pojazdem jest każdy pojazd silnikowy przeznaczony do podróżowania lądem. Definicja ta jest niezależna od użytku, jaki się z niego czyni. Przemawia ona za obiektywną koncepcją pojęcia pojazdu, bez względu na zamiar faktycznego użycia pojazdu po stronie jego właściciela lub innej osoby.

- TSUE uznał, że pojazd, który jest zarejestrowany, a zatem nie został wycofany z ruchu w sposób zgodny z prawem, i który jest zdolny do jazdy, odpowiada pojęciu "pojazdu" w rozumieniu dyrektywy. W związku z tym nie przestaje podlegać obowiązkowi ubezpieczenia z tego tylko względu, że jego właściciel nie zamierza już go prowadzić i unieruchamia go na terenie prywatnym - wyjaśnia Mariusz Wichtowski.

Jednak sprawa, z jaką zwrócił się do TSUE polski sąd, jest nieco inna. W jej przypadku jednostka samorządowa nabyła prawo własności pojazdu niezdolnego do jazdy na podstawie orzeczenia sądu, przy czym sam pojazd został przeznaczony do zniszczenia, a do tego czasu umieszczony został na parkingu.

- Dla rynku ubezpieczeniowego w Europie kluczowe będzie ustalenie, czy przejęcie pojazdu na podstawie orzeczenia sądowego przez jednostkę samorządową z zamiarem zniszczenia pojazdu w oparciu o decyzję administracyjną, a który nie został jeszcze formalnie wycofany z ruchu, może być okolicznością zwalniająca z obowiązku ubezpieczenia takiego pojazdu w ramach ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych - podsumowuje Mariusz Wichtowski.

Tagi: pojazd
wstecz