Parlament Europejski pracuje nad regulacjami systemu podatkowego

Autor: Paulina Wiensak

Dodano: 05-05-2016
Publikator: Parlament Europejski

Walka o uczciwe opodatkowanie w UE była podejmowana w programie prac Parlamentu UE na długo przed przed wybuchem afer LuxLeaks i Panama papers. Od początku gospodarczego i finansowego krachu PE dążył do większej przejrzystości i eliminacji nieuczciwych praktyk w kwestiach płacenia podatku.

Komisja do spraw gospodarki i finansów jest ustawodawczym organem w kwestii ustalania polityki podatkowej i kontynuuje prace nad inicjatywami ustawodawczymi Komisji Europejskiej w obszarze opodatkowania. Parlament również powołał do życia dwie tymczasowe komisje specjalne, które mają zająć się analizą interpretacji podatkowych, a także przy okazji rozpocząć dochodzenie w sprawie Panama papers. Interpretacje podatkowe są pisemnymi oświadczeniami wydawanymi przez organy podatkowe, ustalające z góry, jak podatek spółki ma być obliczony. Interpretacje podatkowe czasami są podważane, gdy przedsiębiorstwo międzynarodowe wykorzystało je do porozumienia się w sprawie uznaniowego albo w sposób uprzywilejowany potraktowania podatku obowiązującego w danym kraju.

W listopadzie jedna z komisji specjalnych w oparciu o zanalizowane interpretacje podatkowe wydała swoje sprawozdanie końcowe, określając w nim m. in.  propozycje zasad gwarantujących uczciwe i przejrzyste zasady opodatkowanie przez UE. Praca drugiej komisji będzie trwała do lipca 2016 r. Ma ona za zadanie kontynuować prace pierwszego zespołu, szczególnie pod kątem zidentyfikowania niezbędnych kroków do podjęcia walki ze spółkami, które obchodzą przepisy podatkowe. W następstwie ujawnień w Panamie papers, Parlament zdecydował się utworzyć komisję wszczynającą dochodzenie w tej sprawie. Pełnomocnictwo komisji zostanie potwierdzone podczas plenum majowego w Strasburgu.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz