Ograniczenie skutków czasowych klauzul uznanych za abuzywne jest zgodne z prawem UE

Dodano: 15-07-2016
Kategorie :

Rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał opinię dotyczącą tzw. klauzul „dolnego progu”, które pojawiały się w umowach pożyczek hipotecznych w Hiszpanii. Wkrótce TSUE wyda wyrok w trzech połączonych sprawach o tym przedmiocie (C-154/15 , C-307/15  i C-308/15).

Rozpoznawana sprawa dotyczy tzw. klauzul „dolnego progu” zamieszczanych w umowach pożyczek hipotecznych. Klauzule zakładają, że w razie obniżki stóp procentowych poniżej określonego w umowie poziomu nie ma znaczenia dla wysokości odsetek płaconych przez konsumenta. Oznacza to, że pożyczkodawcy spłacają swoje zobowiązania według stałych określonych w umowie stóp procentowych bez względu na sytuację makroekonomiczną. Powyższy zapis umowny wzbudził wiele kontrowersji wśród klientów hiszpańskich firm pożyczkowych, którzy uważali, że powyższe zapisy naruszają ich interesy w związku z czym nie powinny być wiążące.

Spór zakończył się wyrokiem sądu najwyższego w Hiszpanii z dnia 9 maja 2013 r., który uznał klauzule „dolnego progu” za abuzywne. W uzasadnieniu wyroku stwierdził, że klienci podczas przystępowania do umowy nie byli właściwie informowani o prawno-gospodarczych obciążeniach, jakie narzucają powyższe zapisy. Sąd uznał też, że wyrok będzie miał skutek od daty wydania wyroku („ex nunc”), tym samym zasądzając ograniczenie skutków czasowych stwierdzenia nieważności tych klauzul.

Przeczytaj cały artykuł
Tagi: tsue, klauzula
wstecz