Odsetki należne za opóźnienie w wypłacie odszkodowania podlegają opodatkowaniu

Dodano: 19-07-2016
Publikator: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy
Kategorie :

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej (ITPB2/4511834/15/RS) stwierdził, że odsetki za zwłokę w wypłacie odszkodowania podlegają podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W rozpoznawanej sprawie, rodzice syna, który zginął w wypadku komunikacyjnym, zgłosili się jako uposażeni do zakładu ubezpieczeń, w którym syn miał wykupioną polisę od następstw nieszczęśliwych wypadków i następstw wypadku komunikacyjnego, o wypłatę odszkodowania. Zakład ubezpieczeń wypłacił kwotę 175.000 zł. Rodzice wnieśli pozew do sądu o wypłatę odszkodowania w wysokości 350.000 zł. Sąd Apelacyjny w Gdańsku podtrzymał wyrok Sądu I instancji, zasądzając kwotę, o którą ubiegali się rodzice, oraz należnych odsetek.

W związku z powyższym powstało pytanie uposażonych, czy za zasądzone odsetki należy uiścić podatek dochodowy od osób fizycznych. Małżeństwo podnosiło we wniosku do Dyrektora Izby Skarbowej, że zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 17 stycznia 2014 r. (sygn. akt II FSK 289/12) odsetki należy przypisać do takiego samego źródła przychodów co należność główną, a więc podlegają opodatkowaniu w ten sam sposób. A zatem, w sytuacji zwolnienia z podatku należności głównej, a takiemu zwolnieniu podlegają kwoty otrzymane z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych, z opodatkowania będą zwolnione także odsetki od tej należności.

W interpretacji Dyrektor zwrócił uwagę, że odsetki, będące skutkiem niewykonania zobowiązań, są świadczeniem ubocznym, pozostającym w ścisłym związku z należnością główną, jednak źródło ich powstania różni się zasadniczo od źródła powstania długu głównego. Wierzyciel może ich żądać dopiero, jeżeli dłużnik opóźni się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego. Dlatego też wyłączenie z opodatkowania należności głównej nie oznacza, że wolne od podatku są także odsetki od niej naliczone.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz