Odpowiedź Ministerstwa Sprawiedliwości na interpelację ws. problemów posiadaczy ubezpieczeń na życie z UFK

Dodano: 29-08-2017

Poseł Witold Zembaczyński skierował do ministra sprawiedliwości interpelację w sprawie problemu klientów towarzystw ubezpieczeniowych posiadających tzw. polisolokaty. Poseł zapytał, jakie działania prowadzone są w Ministerstwie Sprawiedliwości w sprawie tych produktów. Ponadto, Zembaczyński zawarł pytanie: „Czy Ministerstwo ma pomysł w jaki sposób przygotować prawo, aby podobne sytuacje nie zdarzały się ponownie? W jaki sposób można lepiej zabezpieczyć obywatela przed nieuczciwymi praktykami instytucji finansowych i ubezpieczeniowych?”

W odpowiedzi na interpelację nr 12578, Marcin Warchoł, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, wskazał, że resort, dostrzegając problem nieprawidłowości w oferowaniu i zawieraniu umów ubezpieczenia na życie z UFK, podjął działania mające na celu wypracowanie odpowiednich rozwiązań organizacyjnych i prawnych przeciwdziałających temu zjawisku. W tym celu, powołano specjalny zespół roboczy, w ramach którego mają być systematycznie opracowywane odpowiednie środki, zmierzające do wyeliminowania uchybień w zakresie obrotu ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz