Odbyło się szkolenie dot. podatków w ubezpieczeniach

Dodano: 14-09-2017
Kategorie :

W dniu 14 września 2017 r. odbyło szkolenie pt. „Podatki w ubezpieczeniach (VAT i ceny transferowe)”. Warsztat zorganizowali i poprowadzili partnerzy portalu beinsured.pl. W spotkaniu wzięła udział grupa specjalistów z branży ubezpieczeniowej. Szkolenie poprowadził mec. Piotr Czublun – specjalista ds. ubezpieczeń z Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI oraz Marcin Zimny i Marcin Sroga – specjaliści z zakresu doradztwa podatkowego z kancelarii ZIMNY Doradcy Podatkowi.

Na wstępie, mec. Piotr Czublun omówił kwestie VAT przy likwidacji szkód i innych usługach pomocniczych. Eksperci odpowiedzieli na pytanie czy istnieją takie usługi dodatkowe, które mogą być zwolnione z VAT. Szczegółowo omówiono kwestię likwidacji szkód w odniesieniu do orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który w sprawie C-40/15 Aspiro S.A., orzekł, że w świetle przepisów Dyrektywy VAT usługi likwidacji szkód nie są objęte zwolnieniem od VAT (czytaj więcej: TSUE o VAT od likwidacji szkód). Duże zainteresowanie uczestników warsztatu wzbudziła również kwestia nadprowizji. Dyskusja toczyła wokół pytania, czy nadprowizja powinna być obciążona VATem.

Drugą część spotkania poprowadzili specjaliści z zakresu doradztwa podatkowego z kancelarii ZIMNY Doradcy Podatkowi, którzy odpowiedzieli m.in. na pytanie kto, w świetle zmian w przepisach obowiązujących od 1 stycznia 2017 r., jest obowiązany do sporządzenia dokumentacji cen transferowych. Przedstawiono nowe progi kwotowe w kwestii obowiązku sporządzenia dokumentacji. Wskazano również na elementy jakie powinna zawierać nowa dokumentacja cen transferowych. Zwrócono również uwagę na skutki niedochowania obowiązku sporządzenia takiej dokumentacji.

Tagi: podatek
wstecz