Od 1 lipca likwidacja szkód z VAT

Dodano: 30-06-2017
Kategorie :

W dniu 1 lipca 2017 r. zaczęły obowiązywać znowelizowane przepisy dot. wyłączenia zwolnienia z podatku VAT dla usług finansowych i ubezpieczeniowych stanowiących odrębną całość.

Przepis art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw uchyla obowiązujący w poprzednim brzmieniu ustawy art. 43 ust. 13 i 14. Przepisy te zapewniały zwolnienie od podatku usług pomocowych m.in. dla usług ubezpieczeniowych, usług reasekuracyjnych i usług pośrednictwa ubezpieczeniowego lub reasekuracyjnego, a także usług świadczonych przez ubezpieczającego w zakresie umów ubezpieczenia na cudzy rachunek. Przy czym usługi pomocowe musiały spełniać dwa warunki: stanowienia odrębnej całości oraz niezbędności dla wykonania usługi głównej. Poprzednio obowiązująca ustawa wyłączała natomiast usługi stanowiące element usług pośrednictwa. Zazwyczaj zwolnienie to stosowano do usług likwidacji szkód, realizowanych na rzecz zakładów ubezpieczeń przez zewnętrzną spółkę. 

Przeczytaj cały artykuł
wstecz