Oczekiwania EIOPA ws. nadzoru i zarządzania produktami w kontekście COVID-19

Dodano: 09-07-2020
Publikator: Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych

Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) wydał oświadczenie, w którym wezwał zakłady ubezpieczeń do dokonania przeglądu systemów nadzoru i zarządzania produktami z uwzględnieniem potencjalnego wpływu pandemii COVID-19 na produkty i ich wartość dla klientów.

Ubezpieczyciele zostali poproszeni o zidentyfikowanie produktów, których główne cechy, zakres ochrony lub gwarancje zostały znacząco dotknięte pandemią COVID-19. Następnie powinni zanalizować, czy istnieje ryzyko nierównego traktowania klientów i ewentualnie zastosować odpowiednie środki zaradcze, określone w krajowym ustawodawstwie. Co istotne analiza ryzyka i dobór działań naprawczych powinny dotyczyć zarówno średnio- jak i długoterminowej perspektywy tak, aby uwzględniała ona różne cykle życia produktu i gospodarcze konsekwencje pandemii, mając na celu złagodzenie sytuacji i zapobieganiu wystąpieniu kolejnych utrudnień dla klientów.

Oświadczenie EIOPA jest dostępne w pełnej publikacji na portalu beinsured.pl.

Pliki do pobrania

wstecz