Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego

Autor: Agata Kwaśniewska

Dodano: 27-11-2019

Podczas ostatniego szkolenia prowadzonego przez ekspertów Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI w ramach Szkoły Ubezpieczeń beinsured szczególne emocje wzbudziła kwestia obowiązków twórcy produktu ubezpieczeniowego w kontekście działalności dystrybutorów ubezpieczeń – brokerów i agentów ubezpieczeniowych.

Artykuł 11 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń mówi o tym, że zakład ubezpieczeń, broker ubezpieczeniowy oraz agent ubezpieczeniowy, którzy tworzą produkt ubezpieczeniowy, stosują odpowiedni proces zatwierdzania produktu ubezpieczeniowego oraz istotnych zmian dokonywanych w dystrybuowanym produkcie ubezpieczeniowym przed wprowadzeniem go do obrotu, a także dokonują przeglądu tego procesu. W procesie zatwierdzania produktu ubezpieczeniowego zakład ubezpieczeń, broker i agent, którzy tworzą produkt ubezpieczeniowy:

  1. określają rynek docelowy produktu;
  2. zapewniają ocenę ryzyk dla określonego rynku docelowego;
  3. zapewniają adekwatność zamierzonej strategii dystrybucji do określonego rynku docelowego;
  4. podejmują działania zapewniające dystrybucję produktu na określonym rynku docelowym.

Ponadto, twórca produktu jest zobowiązany do dokonywania regularnego przeglądu funkcjonowania produktu ubezpieczeniowego, uwzględniając istotne zdarzenia mające wpływ na ryzyko dla określonego rynku docelowego, mając na celu co najmniej ocenę, czy produkt nadal odpowiada potrzebom określonego rynku docelowego oraz czy zamierzona strategia dystrybucji jest nadal odpowiednia.

Twórca produktu jest też zobowiązany do udostępnienia dystrybutorom ubezpieczeń wykonującym dystrybucję danego produktu odpowiednie informacje o tym produkcie oraz o procesie jego zatwierdzania, w tym informacje na temat określonego rynku docelowego tego produktu. Z kolei dystrybutor ubezpieczeń powinien stosować odpowiednie rozwiązania zapewniające uzyskanie od twórcy produktu ubezpieczeniowego powyższych informacji, a także posiadać wiedzę o produkcie ubezpieczeniowym oraz określonym rynku docelowym tego produktu.

Jak widać, dla twórców produktu i dystrybutorów ubezpieczeniowych przewidziano zatem odrębne obowiązki prawne, których spełnienie może podlegać kontroli Komisji Nadzoru Finansowego. Jak jednak rozpoznać, czy w polskich realiach rynkowych pośrednik ubezpieczeniowy wchodzi w rolę twórcy produktu ubezpieczeniowego? Na to pytanie odpowiedź znajdą Państwo w kolejnym odcinku #BeInObiektywnie, który zostanie opublikowany na kanale beinsured w serwisie YouTube już w przyszłym tygodniu. Zachęcamy do subskrypcji.

wstecz