Obowiązki przedsiębiorcy w świetle ustawy o pozasądowym rozstrzyganiu sporów konsumenckich – ciąg dalszy

Autor: Mateusz Chmielnicki

Dodano: 30-01-2017
Kategorie :

Obowiązki dla przedsiębiorców w związku z wejściem w życie w dniu 10 stycznia 2017 r. ustawy o pozasądowym rozstrzyganiu sporów konsumenckich wynikają bezpośrednio z art. 31 oraz 32 ustawy. Nowy akt prawny wprowadza możliwość poddania sporu między przedsiębiorcą a konsumentem pod rozstrzygnięcie sądu polubownego, mającego swego rodzaju pierwszeństwo przed sądem powszechnym. Jeśli strona w momencie składania lub przyjmowania oferty ma siedzibę lub miejsce zamieszkania na terenie Unii Europejskiej może rozważyć taką możliwość.

Przeczytaj cały artykuł
Tagi: konsument
wstecz