Obowiązek aktualizacji danych dot. brokera ubezpieczeniowego w rejestrze KNF

Autor: Agnieszka Wesołowska

Dodano: 04-12-2019
Kategorie :

Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, w przypadku zmiany danych, objętych wpisem do rejestru brokerów, broker ubezpieczeniowy i broker reasekuracyjny niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany, składają do organu nadzoru wniosek o dokonanie zmiany treści wpisu wraz z niezbędnymi dokumentami.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz