Nowy zarząd PIBUiR

Dodano: 06-07-2017

W dniu 28 czerwca 2017 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Polskiej Izby Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych. Podczas ZWZ organizacja między innymi wybrała władze na nową kadencję.

Na nową trzyletnią kadencję zarządu PIBUiR wybrano: Małgorzatę Kaniewską na stanowisko prezesa zarządu, Przemysława Konopkę i Leszka Niedałtowskiego na wiceprezesów oraz Roberta Kożuchowskiego, Andrzeja Łempickiego i Mariusza Stasiaka-Apelskiego, którzy pełnić będą funkcje członków zarządu.

Podczas ZWZ organizacja wyznaczyła również najważniejsze kierunki działania na najbliższy czas. Uznano, iż najpilniejszym zadaniem do realizacji przez zarząd jest kontynuacja aktywnych działań w zakresie wpracowania najkorzystniejszych dla środowiska brokerów ubezpieczeniowych rozwiązań dotyczących przygotowanego przez Ministerstwo Finansów projektu nowej ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. PIBUiR poszerzy również kontakt z mediami branżowymi w celu poprawy polityki informacyjnej.

wstecz