Nowy produkt ubezpieczeniowy od PKO

Dodano: 09-08-2016

PKO Ubezpieczenia przedstawiło nową propozycję "Bezpieczny Kapitał +", która łączy możliwość gromadzenia kapitału z ubezpieczeniem na życie. Gwarantując stopę zwrotu od wpłaconych środków, produkt pomaga zwiększać wartość oszczędności, a jednocześnie zapewnia ochronę życia i zdrowia.

Nowa oferta PKO Ubezpieczenia, skierowana do klientów bankowości osobistej i prywatnej w PKO Bank Polski, łączy funkcję bezpiecznego wzrostu kapitału z szeroką ochroną ubezpieczeniową na życie i dożycie dopasowaną do indywidualnych potrzeb klienta.

Jak czytamy w komunikacie prasowym, „"Bezpieczny Kapitał +" zapewnia niezmienną przez cały okres trwania umowy określoną stopę zwrotu z wpłaconego kapitału. Jej wysokość, od której zależy wartość końcowych zysków, jest określona w umowie ubezpieczenia i jest zależna od aktualnych stóp procentowych obowiązujących w dniu podpisania umowy. Dla przykładu, jeśli stopa zwrotu zostanie ustalona na poziomie 2% rocznie z kapitalizacją roczną, to na koniec 5-letniej umowy klienci otrzymają 110,41% wpłaconej składki oszczędnościowej. W praktyce oznacza to, że klient, który w ramach jednorazowej składki wpłaci 50 000 zł, na koniec 5-letniego okresu umowy, po uwzględnieniu podatków od zysków kapitałowych, otrzyma 54 216,05 złotych.”

Tym co wyróżnia ofertę „Bezpieczny Kapitał +” od tradycyjnych lokat bankowych to zróżnicowana ochrona ubezpieczeniowa, którą klienci mają zapewnioną przez cały okres trwania umowy. Klienci, w ramach części ochronnej, mają do wyboru trzy dostępne pakiety: Moja Rodzina, Moje Zdrowie oraz Moje Dziecko, które różnią się zakresem ryzyk objętych ubezpieczeniem. Jak podaje komunikat, pakiet Moja Rodzina zapewnia ochronę na wypadek zgonu, trwałej i całkowitej niezdolności do pracy oraz inwalidztwa każdego z małżonków/partnerów. Pakiet Moje Zdrowie gwarantuje wypłatę świadczenia w przypadku zgonu, leczenia szpitalnego oraz wystąpienia poważnej choroby. Pakiet Moje Dziecko natomiast zapewnia bezpieczeństwo finansowe na wypadek zgonu rodziców lub poważnego zachorowania dziecka. W komunikacie czytamy również, że elementem łączącym wszystkie trzy pakiety jest przejrzysta konstrukcja produktu, szeroki zakres ubezpieczenia oraz niska składka za udzieloną ochronę oraz, że klienci nie są zobowiązani do wypełniania ankiety medycznej i poddawania się badaniom lekarskim.

W przypadku pogorszenia się sytuacji finansowej klientów, którzy nie będą zdolni opłacić regularnej składki ochronnej, zostanie ona pobrana z wartości wpłaty oszczędnościowej - równowartość niepłaconych składek pokryta z oszczędnościowej części kapitału pomniejszy wartość oszczędności wypłaconych na koniec okresu umowy.

Produkt "Bezpieczny Kapitał +" z gwarantowaną stopą zwrotu z wpłaconego kapitału jest dostępny w ofercie PKO Bank Polski od 1 sierpnia 2016 r.

wstecz