Nowości w ubezpieczeniu PZU Dom

Dodano: 22-07-2019
Publikator: informacja prasowa

PZU rozszerzyło zakres ubezpieczenia PZU Dom. Od 20 lipca obowiązują nowe warunki ubezpieczenia. Wśród nowości uwzględniono m.in. ubezpieczenie ochrony prawnej, na wypadek kradzieży gotówki lub biżuterii czy rzeczy pozostawionych na zewnątrz.

Klienci ubezpieczyciela mogą skorzystać z szerokiego rozszerzenia oferty. Przede wszystkim wprowadzono ochronę na wypadek wyłudzenia gotówki czy biżuterii, jeśli ofiarą padnie osoba powyżej 65. r. ż. lub dziecko poniżej 13 r. ż. 

W wariancie Od Wszystkich Ryzyk wprowadzono rozszerzenie ochrony o pozostawione w akademiku rzeczy studenta, w tym sprzęt elektroniczny, sportowy czy ubrania. Ochrona jest udzielana w razie zalania, spalenia, kradzieży z włamaniem czy rabunku na ulicy.

Ubezpieczenie obejmie też rzeczy ubezpieczonego pozostawione na zewnątrz – w ogrodzie, na ogrodzonej posesji, balkonie czy klatce schodowej. Odszkodowanie zostanie wypłacone na wypadek ich kradzieży lub zniszczenia przez huragan, ogień.

Pakiet PZU Dom zawiera też ubezpieczenie ochrony prawnej, NNW i OC w życiu prywatnym. Ostatni produkt obejmuje dodatkowo szkody wyrządzone przez małoletnie dziecko ubezpieczonego, nawet jeśli będzie ono przebywało pod opieką osoby dorosłej. Suma ubezpieczenia w tym przypadku wyniesie 10 tys. zł. 

wstecz