Nowelizacja ustawy o usługach turystycznych przyjęta przez Senat

Dodano: 04-08-2016

W dniu 4 sierpnia 2016 r. Senat przyjął Ustawę o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 lipca 2016 r. bez wnoszenia poprawek.

Ustawa zmierza do wzmocnienia całościowego systemu zabezpieczeń finansowych na wypadek niewypłacalności biur podróży. W tym celu tworzy się Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (TFG) w postaci rachunku prowadzonego przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. TFG stanowić będzie – obok systemu podstawowego – system uzupełniający zabezpieczeń finansowych biur podróży (tzw. II filar).

Sejm uchwalił ustawę na 23. posiedzeniu w dniu 22 lipca 2016 r. W tym dniu została ona również przekazana do Senatu. Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 21 sierpnia 2016 r.

Marszałek Senatu w dniu 22 lipca 2016 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności. Posiedzenie obu Komisji w tej sprawie odbyło się 2 sierpnia 2016 r.

 

Projekt ustawy szczegółowo omówiony został na beinsured:

Rząd przyjął projekt ustawy powołującej Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

Sejm przyjął nowelizację ustawy o usługach turystycznych

 

 

wstecz