Nowelizacja ustawy o pracowniczych programach emerytalnych

Dodano: 24-01-2019

W dniu 23 stycznia 2019 r. Komitet do Spraw Europejskich przyjął projekt ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawy o pracowniczych programach emerytalnych. Wprowadza on do polskiego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/2341 z dnia 14 grudnia 2014 r. w sprawie działalności instytucji pracowniczych programów emerytalnych oraz nadzoru nad takimi instytucjami (IORP). Termin na przyjęcie unijnych przepisów przez Polskę upłynął 13 stycznia 2019 r.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz