Nowelizacja ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Uwagi KNF do projektu

Dodano: 21-08-2017

Komisja Nadzoru Finansowego przedstawiła uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Zmiany do ustawy są wprowadzane w wyniku interwencji Komisji Europejskiej, która wykazała Polsce braki w implementacji niektórych przepisów dyrektywy Wypłacalność II i dyrektywy Omnibus II (czytaj więcej: Nowelizacja ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej).

Jak wskazuje KNF, nowelizacja wprowadza do ustawy definicje wewnętrznego zakładu ubezpieczeń i wewnętrznego zakładu reasekuracji. Zgodnie z zaproponowanymi definicjami, podmioty te mogą być m.in. jednostkami zależnymi instytucji finansowymi, podczas gdy w projekcie nowelizacji jak i w ustawie nie wyjaśniono pojęcia „instytucji finansowej”. KNF podnosi, że dyrektywa Wypłacalność II posługuje się pojęciem „przedsiębiorstwo finansowe”.

„W celu poprawnej implementacji dyrektywy Wypłacalność II wskazane byłoby zatem posłużenie się w Projekcie pojęciem przedsiębiorstwa finansowego oraz wprowadzenie do Ustawy definicji przedsiębiorstwa finansowego” – czytamy w uwagach Komisji Nadzoru Finansowego.

Również wątpliwości Komisji wzbudziła zawarta w projekcie definicja wewnętrznego zakładu ubezpieczeń. Zgodnie z propozycją, jest to zakład ubezpieczeń, który jest jednostką zależną zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji, wchodzącego w skład grupy, złożonej z zakładów ubezpieczeń lub zakładów reasekuracji, który ubezpiecza wyłącznie ryzyka wchodzących w skład grupy podmiotów. Jak podkreśliła KNF, brzmienie przepisu sugeruje, że warunkiem niezbędnym jest wystąpienie sytuacji, gdy grupa składa się wyłącznie z zakładów ubezpieczeń lub zakładów reasekuracji. A zatem tak sformułowany przepis wyklucza możliwość ubezpieczenia przez wewnętrzny zakład ubezpieczeń podmiotów należących do grupy, jeśli w jej skład wchodziłyby podmioty inne niż zakład ubezpieczeń lub reasekuracji.

Komisja przypomina, że dyrektywa Wypłacalność II wewnętrzny zakład ubezpieczeń definiuje jako zakład ubezpieczeń, którego właścicielem jest przedsiębiorstwo finansowe inne niż zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji, lub grupa zakładów ubezpieczeń (lub reasekuracji), lub przedsiębiorstwo niefinansowe, którego celem jest objęcie ubezpieczeniem wyłącznie ryzyk zakładu lub zakładów, do którego należy.

Rzecznik Finansowy i Narodowy Bank Polski nie zgłosili żadnych uwag do projektu.

Pliki do pobrania

wstecz