Nowe rozporządzenie dot. rachunkowości i sprawozdań z działalności UFG

Dodano: 18-02-2020

Z dniem 29 września 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o szczególnych uprawnieniach osób poszkodowanych w przypadku wyczerpania sumy gwarancyjnej ustalonej na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1 stycznia 2006 r. Nakłada ona dodatkowe obowiązki na Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. UFG będzie zobowiązany do wypłaty odszkodowań z tytułu ubezpieczeń OC ppm. i rolniczych w razie wyczerpania sumy gwarancyjnej. W związku z wprowadzonymi zmianami powstała konieczność wydania nowego rozporządzenia ws. szczególnych zasad rachunkowości oraz sprawozdań z działalności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz