Nowe regulacje dot. polityki zaangażowania i strategii inwestycyjnej ZU

Dodano: 23-11-2018

W serwisie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt nowelizacji ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Wprowadza on m.in. zmiany w ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz