Nowe Q&A w zakresie wypłacalności

Dodano: 09-10-2017
Publikator: Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych

W dniu 5 października 2017 r. Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych opublikował zestawienie najnowszych odpowiedzi na pytania uczestników rynku w sprawie wzoru składania informacji do organów nadzoru (UE) Nr 2015-2450, procedur, formatu i wzoru sprawozdania w sprawie wypłacalności i kondycji finansowej zakładu ubezpieczeń (UE) Nr 2015-2452 oraz odpowiedzi na pytania dotyczące Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2015/35 uzupełniającego Dyrektywę 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II).

Q&A są dostępne na stronie internetowej EIOPA, pod adresem:
https://eiopa.europa.eu/Pages/News/QA-on-regulation-05-10-2017.aspx

 

wstecz