NOWA USTAWA – Zmiany w statucie spółki akcyjnej

Autor: Ewelina Bukowska

Dodano: 23-08-2016

W celu zapewnienia właściwego nadzoru nad działalnością krajowych zakładów ubezpieczeń Ustawa wyczerpująco określa zakres zmian w statucie krajowego zakładu ubezpieczeń lub krajowego zakładu reasekuracji, które przed rejestracją wymagają zatwierdzenia przez organ nadzoru. Katalog tych zmian uległ zwężeniu w stosunku do obowiązującej poprzednio regulacji (tj. art. 32 ust. 1 pkt 9 poprzedniej ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej). Zrezygnowano bowiem z wymogu zatwierdzenia przez organ nadzoru zmian w statucie dotyczących organu uprawnionego do zatwierdzania ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia. Zdaniem ustawodawcy brak wiedzy organu nadzoru o tych zmianach nie spowoduje osłabienia ochrony osób ubezpieczonych, a jednocześnie zmniejszy obowiązki informacyjne zakładów ubezpieczeń.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz