NOWA USTAWA - Outsourcing funkcji należących do systemu zarządzania oraz podstawowych lub ważnych czynności

Autor: Monika Kozłowska

Dodano: 25-11-2016

Art. 75. 1. Outsourcing funkcji należących do systemu zarządzania oraz podstawowych lub ważnych czynności nie może odbywać się w sposób prowadzący do:

1) przekazania zarządzania zakładem ubezpieczeń lub zakładem reasekuracji, o którym mowa w art. 368 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych;

2) przekazania wykonywania działalności ubezpieczeniowej lub reasekuracyjnej w sposób powodujący brak faktycznego wykonywania działalności przez zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji;

3) pogorszenia jakości systemu zarządzania zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji;

4) zwiększenia ryzyka operacyjnego zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji;

5) pogorszenia możliwości monitorowania przez organ nadzoru przestrzegania przez zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji jego obowiązków;

6) pogorszenia jakości świadczenia usług ubezpieczającym, ubezpieczonym lub uprawnionym z umów ubezpieczenia oraz cedentom.

2. Zakład ubezpieczeń i zakład reasekuracji zawiadamiają organ nadzoru co najmniej na 30 dni przed wdrożeniem outsourcingu funkcji należących do systemu zarządzania oraz podstawowych lub ważnych czynności, a także o istotnej zmianie w outsourcingu tych funkcji lub czynności.

Regulacja zawarta w art. 75 ust. 1 Ustawy odpowiada postanowieniu zawartemu w art. 49 ust. 2 dyrektywy Solvency II. Komentowany artykuł określa do jakich skutków nie może doprowadzić outsourcing funkcji należących do systemu zarządzania oraz podstawowych lub ważnych czynności. Katalog zawarty w art. 75 ust. 1 Ustawy jest szerszy niż przewidziany w art. 49 ust. 2 dyrektywy o elementy określone w pkt 1 i 2, tj.:

  1. przekazanie zarządzania zakładem ubezpieczeń lub zakładem reasekuracji;
  2. przekazania wykonywania działalności ubezpieczeniowej lub reasekuracyjnej w sposób powodujący brak faktycznego wykonywania działalności przez zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji.
Przeczytaj cały artykuł
Tagi: outsourcing
wstecz