NOWA USTAWA - Outsourcing czynności ubezpieczeniowych lub reasekuracyjnych oraz funkcji należących do systemu zarządzania

Autor: Monika Kozłowska

Dodano: 24-11-2016

Art. 74. Outsourcing czynności ubezpieczeniowych lub reasekuracyjnych oraz funkcji należących do systemu zarządzania może odbywać się, pod warunkiem że:

1) dostawca usług będzie współpracował z organem nadzoru w zakresie powierzonych czynności lub funkcji;

2) zakład ubezpieczeń, zakład reasekuracji, podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych zakładu ubezpieczeń i zakładu reasekuracji, podmiot uprawniony do badania sprawozdań o wypłacalności i kondycji finansowej zakładu ubezpieczeń i zakładu reasekuracji oraz organ nadzoru będą posiadać dostęp do danych związanych z powierzonymi czynnościami lub funkcjami;

3) organ nadzoru będzie miał możliwość przeprowadzania kontroli działalności i stanu majątkowego dostawcy usług w zakresie powierzonych czynności lub funkcji.

Komentowany artykuł 74 wskazuje warunki, od spełnienia których uzależniona jest możliwość outsourcingu czynności ubezpieczeniowych lub reasekuracyjnych, a także funkcji należących do systemu zarządzania.

Przeczytaj cały artykuł
Tagi: outsourcing
wstecz