NOWA USTAWA – Outsourcing (cz.III)

Autor: Monika Kozłowska

Dodano: 23-11-2016

Zakłady reasekuracji mogą w drodze outsourcingu powierzyć:

  1. składanie oświadczeń woli w sprawach roszczeń o odszkodowania lub inne świadczenia należne z tytułu umów reasekuracji czynnej i umów retrocesji;
  2. prowadzenie kontroli przestrzegania przez cedentów warunków umów reasekuracji czynnej i umów retrocesji;
  3. czynności wykonywane w zakresie doradztwa statystycznego, doradztwa aktuarialnego, analizy ryzyka, badań na rzecz klientów, lokowania środków zakładu reasekuracji, a także czynności zapobiegania powstawaniu lub zmniejszenia skutków wypadków ubezpieczeniowych lub finansowanie tych działań z funduszu prewencyjnego;
  4. wykonywanie funkcji należących do systemu zarządzania.
Przeczytaj cały artykuł
Tagi: outsourcing
wstecz